ANBI

Stichting Ontmoeting heet voluit: Stichting tot Interkerkelijke Evangelisatie Ontmoeting.

Als stichting hebben wij de ANBI status, een algemeen nut beogende instelling. Uw giften aan ons zijn daarom fiscaal aftrekbaar. Het IBAN nummer is NL97INGB0004360073. Het RSIN-nummer is 005588297.

Als stichting zijn wij een platform en samenwerkingsverband van Gorcumse kerken en Christelijke organisaties. Graag vertellen wij wat ons beweegt.

Wij zijn een verlengstuk van de plaatselijke kerken voor externe activiteiten voor zover die gezamenlijk  kunnen worden aangepakt. Wij organiseren activiteiten en bijeenkomsten die verbinding bevorderen, mensen helpen en  vrijwilligers stimuleren.

Om te laten zien wat er allemaal gebeurt, publiceren wij op deze pagina wat er financieel en organisatorisch plaatsvindt en wat wij in de toekomst nog graag willen gaan doen.

Ons Motto: Heel de Kerk voor heel de Stad!

 

PDF downloads:

• Ontmoeting visie organisatie en werkwijze

Organisatie en Doelstelling

 

Financieel overzicht

St Ontmoeting cijfers 2022

Go to Top