Stadsgebed

Op diverse plaatsen wordt door verschillende groepen gebeden voor tal van zaken die kerk/gemeente en stad aangaan. Er zijn gebedssamenkomsten van de verschillende kerken, gebedsgroepen voor scholen, voor jeugd, gezamenlijke gebedsactiviteiten enz.

Stadsgebed
Samen bidden is samenbindend. Omdat het goed en zegenrijk is om gezamenlijk het aangezicht van God te zoeken en voorbede te doen voor de stad, is er het stadsgebed. Maandelijks komen we op donderdagavond –tijdens de koopavond- bij elkaar in de Grote Kerk in stilte en gebed. De opzet van dit gebedsmoment is als volgt:
Klokgelui
Welkom
(een moment van stilte, gevolgd door openingsvers, lofprijzing)
Lied
Gebed van toewijding
Schriftlezing
Korte overweging
Muziek
Voorbede
Stil gebed en Onze Vader
Avondlied
Zegenbede

Het stadsgebed wordt geleid door één van de voorgangers van de verschillende christelijke gemeenten in onze stad. Het moment zal ongeveer een half uur duren en begint om 19.30 uur.

 

Go to Top