Samenwerkende Gorcumse kerken

Deze website geeft informatie over de kerken/gemeenten die samenwerken in de stichting Ontmoeting

Zie onder het kopje LINKS de verwijzingen naar de websites van de deelnemende kerken

Christelijk Gereformeerde Kerk
Christengemeente Gorinchem
de Ark, vrije evangelische gemeente
de Bron, vrije evangelische gemeente
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt)
Leger des Heils
Ontmoetingskerk, vrije evangelische gemeente
PKN Johanneskerk
PKN wijk 3 Hervormd Gereformeerd Pastoraat
Rafaƫl Giessenlanden (aangesloten regiogemeente)
Sion, volle evangelie gemeente
Vergadering van Gelovigen

Go to Top