Ik wil gebed

Christenen bidden, bidden is met God praten, bidden is de wil van God van de hemel naar de aarde bidden zoals Jezus ons heeft geleerd. In ons gebed brengen wij onze noden en die van anderen bij God, onze hemelse Vader. Hij heeft beloofd dat Hij zal voorzien in datgene wat het beste is voor ons en wij vertrouwen daarop.

Is er iets in jouw leven waar je gebed voor zou willen vragen, of voor iemand in je  omgeving, aarzel niet en stuur ons een e-mail.

Je gebedsverzoek wordt vertrouwelijk behandeld. één of meerdere bidders wijden zich een bepaalde tijd toe om voor jou te bidden.

Wees in je verzoek zo duidelijk mogelijk, maar vermijd onnodige persoonlijke details. (achternamen en adressen hoeven wij niet te weten)

Een gebedsverzoek verplicht tot niets en er wordt geen contact met je opgenomen, tenzij je zelf aangeeft dat je dat wilt.

Gebed nodig:  ontmoeting@xs4all.nl

Go to Top