Stichting Ontmoeting

Stichting Ontmoeting is het samenwerkingsverband van 12 Gorcumse kerken/gemeenten.

De stichting heeft een platformfunctie en co├Ârdineert het gezamenlijk werk van de gemeenten naar buiten. Ze organiseert ook activiteiten als Superkids, stadsgebed, de gezamenlijke paasviering en voorgangersbijeenkomsten.

Informatie en contact: ontmoeting@xs4all.nl

Go to Top